Logga in

Hargshamns Bygderåd

- tillsammans påverkar vi bygdens framtid


Verksamhetsberättelser och pågående projekt återfinns i vänstra kolumnen under bygderådet.


Problemet med vildsvin ökar rejält i samhället. Bygderådet har därför valt att fokusera vårt årliga öppna möte på just detta.

Stefan Holm från Svenska Jägareförbundet kommer sätta fokus på att berätta om vildsvinens beteende och vad vi som villaägare kan göra för att förebygga skador på tomten.

Kommunen kommer berätta mer om sitt samarbetsprojekt med Sveriges Jägareförbund och den kommande gemensamhetsjakten i slutet av november.

Hur kommunen tänker kring frågan om skyddsjakt på kommunal mark kommer också tas upp på mötet.

Jaktarrendatorerna på Hargs Bruk har också bjudits in, men deras medverkan den 9/11 är i skrivande stund osäker.

Nedan en sammanställning av de frågor vi skickat in till kommunen inför detta möte.

-Hur ser kommunen på skyddsjakt på kommunal mark?
-Kan det vara aktuellt att återinföra kommunjägare?
-Vart vänder man sig som villaägare när trädgården blir uppbökad av vildsvin?
-Har kommunen något ansvar som markägare att bistå i avskjutningen av vildsvin?
-Kan fångst i fälla vara ett alternativ i tätbebyggelse?
-Förs det en dialog mellan Östhammars kommun och hamnbolaget angående vildsvinsproblematiken i Hargshamn?

(Lokalen tar max 250 personer)


Kontaktuppgifter till Bygderådet:

Erik (e.ljungholm@telia.com)

Fredrik (atfredrik@gmail.com)

Ove (info@hargshamnscamping.se)

Hampus (NY)

Mats (NY)

Är du liksom vi, intresserad av att driva bygdefrågor framåt i vår positiva grupp.

Kontakta någon av oss, så bjuder vi in dig till nästa möte för att berätta mer om vår verksamhet.


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.