Logga in

Hargshamns Bygderåd

- tillsammans påverkar vi bygdens framtid


Samråd enligt Miljöbalken

Hargs Hamn AB bjuder in till samråd angående anläggning av en ny stödmurskaj med anslutande hamnplan för vilken man nu söker tillstånd hos Mark- och miljödomstolen....

....Hargs Hamn AB har kontaktat Hargshamns Bygderåd för att sprida information kring detta till boende på orten. Denna information går därför även ut via befintliga maillistor och sätts upp på anslagstavlan i samhället. Vi lägger även upp hänvisande information på fb-sidan. ”Hargshamn Kustens Skönhet”.

Klicka här för mer info.


Verksamhetsberättelse 2019 för Hargshamns Bygderåd,

(tidigare Harg- och Hargshamns utvecklingsgrupp).

Klicka här för mer info.


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.