Logga in

Hargshamns Bygderåd

- tillsammans påverkar vi bygdens framtidTips!!

Föräldrarföreningen röjer i pulkabacken på lördag kl.10:00. Så alla som ledsnat på att sitta å kura i gråvädret och känner för att hjälpa till att göra backen fin igen är välkommna.

Föräldrarföreningen håller också årsmöte på plats kl.12:00.

Glöggprovning och granresning hålls kl.14:00 som planerat vid Zorbas.

//Hargshamns föräldrarförening i samverkan med Bygderådet.


Det finns många starka krafter som i positiv anda jobbar för vår gemensamma nytta. Med ett bygderåd har vi en förhoppning om och en avsikt att ytterligare förstärka sammanhållningen och göra det lätt för alla att delta och känna sig delaktiga i det som sker i bygden.

I dagsläget är vi fyra personer, Erik Ljungholm, Fredrik Carlquist, Monica Thilander och Ove Öst, som bildat en fristående arbetsgrupp inom Hargshamns Folkets Hus organisation. Gruppen ersätter Harg och Hargshamns utvecklingsgrupp.

Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma.
Att delta i Hargshamns Bygderåd kan innebära allt från en enstaka punktinsats i något kommande projekt, till ett aktivt deltagande på våra öppna möten där vi planerar och diskuterar för framtiden.
Arbetet bedrivs ideellt och vi är politiskt och religiöst oberoende.

Öppet möte, söndag 24/11 kl. 14:00 Hargshamns Folkets Hus
Alla är välkomna

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.